ขอขอบคุณสำหรับการคำนวณเบี้ย เราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็ว Thailand Health Center (THC)