61 ประดิพัทธ์ 23 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

ที่อยู่