THC ไทยแลนด์เฮลท์เซนเตอร์ ประกันสุขภาพไม่พ่วงประกันชีวิต

“การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” เป็นวลีที่คุ้นหูคนไทยมาช้านานแต่ใครเล่าจะเข้าใจความหมายได้ลึกซึ้งไปกว่าผู้ป่วยหนักจวนสายเกินแก้ ดังนั้น เพื่อมิให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เนื่องจากสามารถบ่งบอกถึงสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายและป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคได้มากมาย

ด้วยความมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพของคนไทยให้แข็งแรงและต้องการนำเสนอทางเลือกในการรักษาพยาบาลให้กับชาวไทย THC ไทยแลนด์เฮลท์เซนเตอร์ (Thailand Health Center) ซึ่งบริหารงานโดย RMG จึงถือกำเนิดในปี 2546 และได้รับการตอบรับด้วยดีเสมอมา โดยเริ่มก้าวแรกจากการเป็นที่ปรึกษาและวิจัยตลาดให้แก่องค์การต่าง ๆ อาทิ บริษัทประกันชีวิต และ บริษัทประกันภัย เป็นตัน ก่อนจะเป็นตัวแทนของโรงพยาบาล เพื่อมอบสุขภาพที่ดีให้กับชุมชน

ในส่วนประกันสุขภาพ เราเป็นตัวแทนในการขายประกันสุขภาพอย่างเป็นทางการของบริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Aetna Health Insurance) เรามีความมุ่งหวังในการให้ผู้ให้บริการที่เป็นเลิศด้านสุขภาพ และเชื่อถือได้แก่ลูกค้าทุกคนของเรา

เอ็ทน่าในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2560 โดยก่อนหน้านี้ บริษัทฯ เป็นที่รู้จักในนามของบริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีสมาชิกกว่า 300,000 คน และกว่า 2,000 องค์กร ตลอดจนโรงพยาบาลในเครือข่ายรวมกว่า 400 แห่ง