ประกันสุขภาพเอ็ทน่า – แผนโอปอล

ความคุ้มครอง

หมดกังวลกับภาระค่ารักษาพยาบาลทั้งการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ ด้วยความคุ้มครองสูง จ่ายเบี้ยประกันแบบเบาๆ สบายกระเป๋า

  • ผลประโยชน์ที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนและจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง*
  • เลือกรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในสูงสุดถึง 750,000 บาทต่อปี**
  • เลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอกหรือประกันอุบัติเหตุ- ส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้และไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต**

*จ่ายตามจริงในหมวดค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด **เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ตารางผลประโยชน์

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับประกันภัย

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง