ตรวจสุขภาพด้วย LAB

Health Check ProfileProgram
P1P2P3P3+P4P5P6P7P8
ความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)CBC                 
ตรวจเบาหวาน (Diabetes Screen)FBS                
ตรวจภาวะไขมันในเส้นเลือด (Lipid Profiles)Total Cholesterol                
 Triglycerides                
 HDL                
 LDL                
ตรวจการทำงานของไต (Kidney Function Test)BUN               
 Creatinine               
 Uric               
 Acid               
ตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Tests)SGOT               
 SGPT              
 ALK              
 Total Protein              
 Albumin              
 Globulin              
 Total Bilirubin              
 Direct Bilirubin              
 GGT              
ตรวจหาสารบ่งมะเร็ง (Tumor Marker)AFP            
 CEA            
สารบ่งมะเร็ง ต่อมลูกหมากPSA          
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Thyroid)T4           
 TSH           
ตรวจการติดเชื้อ และภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ BHBs Ag             
 HBs Ab             
 Hb Typing          
อื่นๆRubella IgG          
Price5,5005,2003,5003,3003,0002,0001,8002,5002,200

P1 Hard Working  Man

P2 Hard Working Woman

P3 Away Cancer

P3+ Healthy Liver

P4 Be Strong

P5 Enjoy Healthy

P6 Care Package

P7 Love is all around

P8 Love is all around