ชีววัฒนะ

รายการตรวจปกติ

รายการตรวจDescriptionPerfect DiamondPrime PlatinumValue Gold (My Health)
ตรวจร่างกายโดยแพทย์Physical Examination   
ตรวจความเข้มข้นของเลือดComplete Blood Count   
ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดFasting Blood Sugar   
ตรวจการทํางานของตับSGPT   
 SGOT   
 Alkaline Phosphatase   
ตรวจการทํางานของไตCreatinine   
 BUN   
ตรวจหาโรคเก๊าท์Uric acid   
ตรวจวัดระดับไขมันในเลือดอย่างสมบูรณ์Total Cholesterol   
 Triglyceride   
 LDL – Cholesterol   
 HDL – Cholesterol   
ตรวจปัสสาวะUrine Examination   
ตรวจหามะเร็งตับAlpha Fetoprotein (AFP)   
เอกซเรย์ปอดChest X-ray   
ตรวจการทํางานของหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้าElectrocardiogram (EKG)   
ตรวจอวัยวะในช่องท้องทั้งหมดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงUltrasound Whole Abdomen   
ตรวจการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายAnkle Brachial Index (ABI)   
เพื่อตรวจสมรรถภาพของหัวใจขณะเดินบนเครื่องสายพานExercise Stress Test (EST)   
รายงานผลการตรวจMedical Report   
บัตรรับประทานอาหารSamitivej Complimentary Voucher   
ค่าบริการผู้ป่วยนอกHospital Service and Nursing Service   
Total30,00014,0005,000
Special price from RMG28,00013,0004,800

 

ร.พ.ที่สามารถเข้ารับบริการได้

 1. ร.พ.สมิติเวช สุขุมวิท
 2. ร.พ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
 3. ร.พ.สมิติเวช ศรีราชา
 4. ร.พ.บีเอ็นเอช และร.พ.ในเครืออีก 14 แห่ง
  • ร.พ.กรุงเทพ
  • ร.พ.หัวใจกรุงเทพ
  • ร.พ.กรุงเทพอินเตอร็เนชั่นแนล
  • ร.พ.วัฒโนสถ
  • ร.พ.กรุงเทพพระประแดง
  • ร.พ.กรุงเทพพัทยา
  • ร.พ.กรุงเทพระยอง
  • ร.พ.กรุงเทพจันทบุรี
  • ร.พ.กรุงเทพตราด
  • คลินิกอินเตอร์เนชั่นแนลเกาะช้าง
  • ร.พ.กรุงเทพภูเก็ต
  • ร.พ.กรุงเทพสมุย
  • ร.พ.กรุงเทพหาดใหญ่
  • ร.พ.กรุงเทพราชสีมา
 
สิทธิประโยชน์
บัตรเพอร์เฟ็คไดมอนด์
ไพรม์แพลทินัม
แวลูโกลด์
สถานที่ใช้บริการ
1รับชุดตรวจสุขภาพฟรี (กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนรับบริการตรวจ*ชุด Perfect Diamond 2 ชุด (มูลค่าชุดละ 15,400 บาท) *ชุด My Health 1 ชุด มูลค่า 5,000 บาท  มูลค่ารวม 35,800 บาท **หรือเลือกรายการตรวจจากราคาปกติตามมูลค่าต่อชุด*ชุด Prime Platinum 1 ชุด มูลค่า 12,800 บาท *ชุด My Health 1 ชุด มูลค่า 5,000 บาท มูลค่ารวม 17,800 บาท**หรือเลือกรายการตรวจจากราคาปกติตามมูลค่าต่อชุด*ชุด Value Gold 1 ชุด มูลค่าชุดละ 5,000 บาท** หรือเลือกรายการตรวจจากราคาปกติตามมูลค่าต่อชุดทุกสาขาของโรงพยาบาลสมิติเวช เครือโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ตามรายการตรวจที่กำหนด
      
2ส่วนลดค่าห้องพักเมื่อเข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน (เฉพาะค่าห้องพักไม่รวมค่าอาหาร,ค่าบริการพยาบาล,ค่าบริการห้องพัก) รับสิทธิ์ส่วนลด 7% หลังวันสมัคร
50%
40%
30%
ทุกสาขาของโรงพยาบาลสมิติเวช เครือโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ตามเงื่อนไขที่กำหนด
3ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าแพทย์,เครื่องมือพิเศษ,Lab พิเศษ,ยาพิเศษและรายการเหมาจ่ายทุกรายการ)
15%
15%
10%
ทุกสาขาของโรงพยาบาลสมิติเวช เครือโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 “ผู้ป่วยนอกรับสิทธิ์ทันที”
 “ผู้ป่วยในรับสิทธิ์ส่วนลด 7 วัน หลังวันสมัคร”
      
4รับส่วนลดสำหรับรายการตรวจเพิ่มเติมจากโปรแกรมตรวจสุขภาพชีววัฒนะภายในวันเดียวกัน ได้แก่ รายการตรวจ Lab (ยกเว้น Lab พิเศษ) อุปกรณ์ และเครื่องมือพิเศษบางรายการ
15%**
15%**
10%**
ทุกสาขาของโรงพยาบาลสมิติเวช เครือโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ตามเงื่อนไขที่กำหนด
5ส่วนลดค่าบริการทันตกรรม ดังนี้
5%-10%
5%-10%
5%-10%
ทุกสาขาของโรงพยาบาลสมิติเวช เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ(ยกเว้นร.พ.กรุงเทพ ภูเก็ต) และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ตามเงื่อนไขที่กำหนด
Ÿ ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน/ครอบฟัน),ทันตกรรมตกแต่ง,ทันตกรรมรากเทียม 5%
Ÿ ขูดหินปูนและปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก),ทันตกรรมเด็ก,หัตถการอุดฟัน,ทันตกรรมบดเคี้ยว,รักษารากฟัน,ค่าบริการทางทันตกรรม 10%
6ส่วนลดค่าวัคซีน (ยกเว้นวัคซีนพิเศษ)
ทุกสาขาของโรงพยาบาลสมิติเวช เครือโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ตามเงื่อนไขที่กำหนด
7ส่วนลดในการสมัครสมาชิกชีววัฒนะให้บุคคลอื่น ในครอบครัวตลอดอายุสมาชิก หรือส่วนลดเพื่อการต่ออายุให้ตนเองทุกประเภทบัตร
5%
เฉพาะบัตรเพอร์เฟ็คไดมอนด์และโรงพยาบาลที่เป็นสมาชิก
8ส่วนลดพิเศษในการซื้อบัตรกำนัลตรวจสุขภาพจากราคาปกติของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (เฉพาะชุดที่โรงพยาบาลกำหนดไว้เท่านั้น)
40% ตลอดอายุบัตร**
40% ตลอดอายุบัตร**
ตามเงื่อนไขของแต่ละโรงพยาบาล
9สิทธิ์ในการซื้อแคลเซียมซีเทรดของ Cal-med (กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน)
20% (จากราคาปกติ)
20% (จากราคาปกติ)
เฉพาะโรงพยาบาลที่มีจำหน่าย
      
10ส่วนลดพบแพทย์กรณีผู้ป่วยนอก
(ครั้งละ 250 บาท) 6 ครั้ง มูลค่ารวม 1,500 บาท**
(ครั้งละ 250บาท) 2 ครั้ง มูลค่ารวม 500 บาท**
(ครั้งละ 200บาท) 3 ครั้ง มูลค่ารวม 600 บาท
ทุกสาขาของโรงพยาบาลสมิติเวช เครือโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ตามเงื่อนไขที่กำหนด
11ส่วนลดห้องพักผู้ป่วยใน (เฉพาะค่าห้องจากอัตราปกติเท่านั้นไม่รวมค่าอาหาร,ค่าพยาบาล ค่าบริการอื่นๆ) “ใช้ได้กรณีรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพเท่านั้น”
5 คืน มูลค่าคืนละ 2,500 บาท มูลค่ารวม 12,500 บาท**
3 คืน มูลค่าคืนละ 2,500 บาท มูลค่ารวม 7,500 บาท**
2 คืน มูลค่าคืนละ 1000 บาท มูลค่ารวม 2,000 บาท**
ทุกสาขาของโรงพยาบาลสมิติเวช เครือโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ตามเงื่อนไขที่กำหนด
12ส่วนลด 500 บาท สำหรับเรียกใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินหรือ Mobile CCU/Moblie ICU ภายใต้การวินิจฉัยของแพทย์
6 ครั้ง มูลค่ารวม 3,000 บาท**
4 ครั้ง มูลค่ารวม 2,000 บาท**
2 ครั้ง มูลค่ารวม 1,000**
ทุกสาขาของโรงพยาบาลสมิติเวช เครือโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ตามเงื่อนไขที่กำหนด
13ส่วนลดตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย (Inbody) จากอัตราปกติ มูลค่า 500 บาท
3 ครั้ง มูลค่ารวม 1,500 บาท**
1 ครั้ง มูลค่ารวม 500 บาท**
โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท และศรีนครินทร์และโรงพยาบาลกรุงเทพ
14รับบริการวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI)  มูลค่าครั้งละ 1,200 บาท (ไม่รวมค่าแพทย์)
3 ครั้ง มูลค่ารวม 3,600บาท**
2 ครั้ง มูลค่ารวม 2,400 บาท**
ทุกสาขาของโรงพยาบาลสมิติเวช เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเว้นร.พ.กรุงเทพ สมุย) และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ตามเงื่อนไขที่กำหนด
15ส่วนลดสำหรับตรวจมะเร็งปากมดลูก (ThinPrep Pap Test) หรือ ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก
(มูลค่า 300 บาท) 2 ครั้ง มูลค่ารวม 600 บาท**
ทุกสาขาของโรงพยาบาลสมิติเวช เครือโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ตามเงื่อนไขที่กำหนด
16ส่วนลดใช้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน (EST)
1 ครั้ง มูลค่า 1,200 บาท**
ทุกสาขาของโรงพยาบาลสมิติเวช เครือโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ตามเงื่อนไขที่กำหนด
17ส่วนลดใช้บริการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องมือพิเศษจากอัตราปกติตามที่โรงพยาบาลกำหนด (ขอสงวนสิทธิ์ใช้ส่วนลดได้ 500 บาท/1 รายการตรวจ)
4 ครั้ง มูลค่าครั้งละ 500 บาท มูลค่ารวม 2,000 บาท**
2 ครั้ง มูลค่า 1,000 บาท**
1 ครั้ง มูลค่ารวม 500 บาท**
ทุกสาขาของโรงพยาบาลสมิติเวช เครือโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ตามเงื่อนไขที่กำหนดนอกเหนือจากส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (ข้อ2)
18ส่วนลดทำเลสิกจากอัตราปกติ
10,000 บาท/ 1 ตา มูลค่ารวม 20,000 บาท**
10,000 บาท/ 1 ตา มูลค่ารวม 20,000 บาท**
5,000 บาท/ 1 ตา มูลค่ารวม 10,000 บาท**
โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท และโรงพยาบาลกรุงเทพ
19ส่วนลดเพื่อตรวจหาความผิดปกติของการนอน (Sleep Lab) จากอัตราปกติ
1 ครั้ง มูลค่า 3,000 บาท**
โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท และโรงพยาบาลกรุงเทพ
20ส่วนลดใช้บริการทำผิวใสบริเวณหน้า หรือกำจัดขนถาวรบริเวณรักแร้ ขา หน้าแข้ง ด้วยเครื่อ Gentle Yag (จากอัตราปกติมูลค่า 1,000 บาท)
3 ครั้ง มูลค่ารวม 3,000 บาท**
1 ครั้ง มูลค่ารวม 1,000 บาท**
โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท และศรีนครินทร์และโรงพยาบาลกรุงเทพ
21ส่วนลดฉีดวัคซีน จากอัตราปกติ (มูลค่าครั้งละ 200 บาท)
ทุกสาขาของโรงพยาบาลสมิติเวช เครือโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ตามเงื่อนไขที่กำหนด
22รับบริการทันตกรรม ฟรี2 รายการในคราวเดียว ได้แก่ ขูดหินปูนทั้งปากหรือรักษาโรคเหงือก 1 ครั้งและ X-ray ฟันผุด้านประชิดด้วยฟิล์มเล็ก 2 ฟิล์ม
1 ครั้ง มูลค่า 1,400-1,800 บาท**
1 ครั้ง มูลค่า 1,400-1,800 บาท**
ทุกสาขาของโรงพยาบาลสมิติเวช เครือโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ตามเงื่อนไขที่กำหนด
23รับบริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากฟรีโดยทันตแพทย์ (มูลค่าครั้งละ 400 บาท)
3 ครั้ง มูลค่ารวม 1,200 บาท**
1 ครั้ง มูลค่า 400 บาท**
1 ครั้ง มูลค่า 400 บาท**
ทุกสาขาของโรงพยาบาลสมิติเวช เครือโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ตามเงื่อนไขที่กำหนด
24ส่วนลดทันตกรรมจัดฟันจากอัตราปกติ
1 ครั้ง มูลค่า 2,000 บาท**
1 ครั้ง มูลค่า 2,000 บาท**
1 ครั้ง มูลค่า 2,000 บาท**
ทุกสาขาของโรงพยาบาลสมิติเวช เครือโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ตามเงื่อนไขที่กำหนด
25ส่วนลดตรวจหัวใจและหลอดเลือด ด้วย 64-Slice CT scan ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ จากอัตราปกติ
1 ครั้ง มูลค่า 6,000 บาท**
1 ครั้ง มูลค่า 5,000 บาท**
1 ครั้ง มูลค่า 3,500 บาท**
โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทและโรงพยาบาลกรุงเทพ
26ส่วนลดตรวจค้นหามะเร็งด้วยเครื่องช่วยตรวจ PET/CT Scan จากอัตราปกติ
1 ครั้ง มูลค่า 40,000บาท**
1 ครั้ง มูลค่า 35,000บาท**
1 ครั้ง มูลค่า 30,000 บาท**
จองใช้สิทธิผ่านทุกสาขาของโรงพยาบาลสมิติเวชหรือติดต่อที่โรงพยาบาลวัฒโนสถ
27ส่วนลดค่าเครื่องมือพิเศษ Gamma Knife จากอัตราแพคเกจที่โรงพยาบาลกำหนด (เฉพาะการใช้บริการครั้งแรก)
1 ครั้ง มูลค่า 30,000 บาท**
จองใช้สิทธิผ่านทุกสาขาของโรงพยาบาลสมิติเวชหรือติดต่อที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
28วารสารเพื่อสุขภาพ
ฟรี ตลอดอายุสมาชิก
ฟรี ตลอดอายุสมาชิก
ฟรี ตลอดอายุสมาชิก
 
รวมมูลค่า (ประมาณ)
168,500 บาท
96,700 บาท
55,000 บาท
 
อัตราค่าสมัครสมาชิก
30,000 บาท
14,000 บาท
5,000 บาท
 
Special price from RMG
28,000
13,000
4,800
 
อายุบัตร
3 ปี
3 ปี
1 ปี