คำนวณเบี้ยประกัน​

บริการของ RMG คือการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับทุกคนในชุมชน โดยจะทำหน้าที่ประสานงาน รวมทั้งส่งต่อผู้ต้องการตรวจสุขภาพและผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลชั้นนำ ที่ได้รับการคัดสรรให้เข้าร่วมโครงการ ด้วยบริการที่รวดเร็ว ฉับไว พร้อมส่วนลดพิเศษจากทางโรงพยาบาล เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ทันท่วงทีจากทีมแพทย์เฉพาะทางและบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญ ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการรักษาและป้องกันโรค